• http://www.use163.com/20191022/309216.html
 • http://www.use163.com/20191022/725823.html
 • http://www.use163.com/20191022/644151.html
 • http://www.use163.com/20191022/923614.html
 • http://www.use163.com/20191022/108877.html
 • http://www.use163.com/20191022/502719.html
 • http://www.use163.com/20191022/993750.html
 • http://www.use163.com/20191022/402882.html
 • http://www.use163.com/20191022/79125.html
 • http://www.use163.com/20191022/174141.html
 • http://www.use163.com/20191022/460585.html
 • http://www.use163.com/20191022/102398.html
 • http://www.use163.com/20191022/352385.html
 • http://www.use163.com/20191022/334643.html
 • http://www.use163.com/20191022/264126.html
 • http://www.use163.com/20191022/417266.html
 • http://www.use163.com/20191022/29350.html
 • http://www.use163.com/20191022/60599.html
 • http://www.use163.com/20191022/43352.html
 • http://www.use163.com/20191022/889383.html
 • http://www.use163.com/20191022/884457.html
 • http://www.use163.com/20191022/10243.html
 • http://www.use163.com/20191022/331272.html
 • http://www.use163.com/20191022/204960.html
 • http://www.use163.com/20191022/666331.html
 • http://www.use163.com/20191022/276414.html
 • http://www.use163.com/20191022/675432.html
 • http://www.use163.com/20191022/664513.html
 • http://www.use163.com/20191022/89950.html
 • http://www.use163.com/20191022/253470.html
 • http://www.use163.com/20191022/266930.html
 • http://www.use163.com/20191022/700181.html
 • http://www.use163.com/20191022/44733.html
 • http://www.use163.com/20191022/223624.html
 • http://www.use163.com/20191022/406886.html
 • http://www.use163.com/20191022/945518.html
 • http://www.use163.com/20191022/19645.html
 • http://www.use163.com/20191022/34422.html
 • http://www.use163.com/20191022/6093.html
 • http://www.use163.com/20191022/373945.html
 • http://www.use163.com/20191022/961718.html
 • http://www.use163.com/20191022/205869.html
 • http://www.use163.com/20191022/196860.html
 • http://www.use163.com/20191022/701550.html
 • http://www.use163.com/20191022/235189.html
 • http://www.use163.com/20191022/664421.html
 • http://www.use163.com/20191022/582155.html
 • http://www.use163.com/20191022/272936.html
 • http://www.use163.com/20191022/263572.html
 • http://www.use163.com/20191022/5945.html
 • http://www.use163.com/20191022/786819.html
 • http://www.use163.com/20191022/29148.html
 • http://www.use163.com/20191022/319891.html
 • http://www.use163.com/20191022/122602.html
 • http://www.use163.com/20191022/781919.html
 • http://www.use163.com/20191022/334446.html
 • http://www.use163.com/20191022/899380.html
 • http://www.use163.com/20191022/34611.html
 • http://www.use163.com/20191022/82930.html
 • http://www.use163.com/20191022/1728.html
 • http://www.use163.com/20191022/390226.html
 • http://www.use163.com/20191022/945426.html
 • http://www.use163.com/20191022/995844.html
 • http://www.use163.com/20191022/93965.html
 • http://www.use163.com/20191022/397982.html
 • http://www.use163.com/20191022/274123.html
 • http://www.use163.com/20191022/308972.html
 • http://www.use163.com/20191022/85358.html
 • http://www.use163.com/20191022/857193.html
 • http://www.use163.com/20191022/387775.html
 • http://www.use163.com/20191022/130163.html
 • http://www.use163.com/20191022/518735.html
 • http://www.use163.com/20191022/483963.html
 • http://www.use163.com/20191022/94850.html
 • http://www.use163.com/20191022/584144.html
 • http://www.use163.com/20191022/219423.html
 • http://www.use163.com/20191022/208872.html
 • http://www.use163.com/20191022/972361.html
 • http://www.use163.com/20191022/658323.html
 • http://www.use163.com/20191022/619100.html
 • http://www.use163.com/20191022/1376.html
 • http://www.use163.com/20191022/921691.html
 • http://www.use163.com/20191022/7106.html
 • http://www.use163.com/20191022/519828.html
 • http://www.use163.com/20191022/871812.html
 • http://www.use163.com/20191022/300872.html
 • http://www.use163.com/20191022/86368.html
 • http://www.use163.com/20191022/422810.html
 • http://www.use163.com/20191022/273937.html
 • http://www.use163.com/20191022/44821.html
 • http://www.use163.com/20191022/70458.html
 • http://www.use163.com/20191022/9844.html
 • http://www.use163.com/20191022/923246.html
 • http://www.use163.com/20191022/425550.html
 • http://www.use163.com/20191022/709374.html
 • http://www.use163.com/20191022/306970.html
 • http://www.use163.com/20191022/20684.html
 • http://www.use163.com/20191022/140607.html
 • http://www.use163.com/20191022/520553.html
 • http://www.use163.com/20191022/889659.html
 • http://www.use163.com/20191022/680253.html
 • http://www.use163.com/20191022/24695.html
 • http://www.use163.com/20191022/496345.html
 • http://www.use163.com/20191022/299332.html
 • http://www.use163.com/20191022/23214.html
 • http://www.use163.com/20191022/740707.html
 • http://www.use163.com/20191022/271764.html
 • http://www.use163.com/20191022/343205.html
 • http://www.use163.com/20191022/78428.html
 • http://www.use163.com/20191022/56963.html
 • http://www.use163.com/20191022/933966.html
 • http://www.use163.com/20191022/165566.html
 • http://www.use163.com/20191022/419899.html
 • http://www.use163.com/20191022/608181.html
 • http://www.use163.com/20191022/828769.html
 • http://www.use163.com/20191022/121706.html
 • http://www.use163.com/20191022/548844.html
 • http://www.use163.com/20191022/720753.html
 • http://www.use163.com/20191022/51163.html
 • http://www.use163.com/20191022/240904.html
 • http://www.use163.com/20191022/61495.html
 • http://www.use163.com/20191022/66717.html
 • http://www.use163.com/20191022/569589.html
 • http://www.use163.com/20191022/512374.html
 • http://www.use163.com/20191022/972466.html
 • http://www.use163.com/20191022/892557.html
 • http://www.use163.com/20191022/933256.html
 • http://www.use163.com/20191022/973822.html
 • http://www.use163.com/20191022/840978.html
 • http://www.use163.com/20191022/384693.html
 • http://www.use163.com/20191022/793195.html
 • http://www.use163.com/20191022/858431.html
 • http://www.use163.com/20191022/5083.html
 • http://www.use163.com/20191022/37885.html
 • http://www.use163.com/20191022/584341.html
 • http://www.use163.com/20191022/105598.html
 • http://www.use163.com/20191022/875934.html
 • http://www.use163.com/20191022/120166.html
 • http://www.use163.com/20191022/982279.html
 • http://www.use163.com/20191022/511991.html
 • http://www.use163.com/20191022/53796.html
 • http://www.use163.com/20191022/885274.html
 • http://www.use163.com/20191022/727760.html
 • http://www.use163.com/20191022/863712.html
 • http://www.use163.com/20191022/749506.html
 • http://www.use163.com/20191022/729131.html
 • http://www.use163.com/20191022/924326.html
 • http://www.use163.com/20191022/782460.html
 • http://www.use163.com/20191022/928961.html
 • http://www.use163.com/20191022/575240.html
 • http://www.use163.com/20191022/95392.html
 • http://www.use163.com/20191022/876909.html
 • http://www.use163.com/20191022/349211.html
 • http://www.use163.com/20191022/715932.html
 • http://www.use163.com/20191022/543668.html
 • http://www.use163.com/20191022/673548.html
 • http://www.use163.com/20191022/718383.html
 • http://www.use163.com/20191022/834775.html
 • http://www.use163.com/20191022/643676.html
 • http://www.use163.com/20191022/371693.html
 • http://www.use163.com/20191022/431924.html
 • http://www.use163.com/20191022/280247.html
 • http://www.use163.com/20191022/64991.html
 • http://www.use163.com/20191022/689709.html
 • http://www.use163.com/20191022/734491.html
 • http://www.use163.com/20191022/82102.html
 • http://www.use163.com/20191022/744856.html
 • http://www.use163.com/20191022/50254.html
 • http://www.use163.com/20191022/95378.html
 • http://www.use163.com/20191022/613278.html
 • http://www.use163.com/20191022/913499.html
 • http://www.use163.com/20191022/602727.html
 • http://www.use163.com/20191022/853978.html
 • http://www.use163.com/20191022/97197.html
 • http://www.use163.com/20191022/618204.html
 • http://www.use163.com/20191022/271488.html
 • http://www.use163.com/20191022/745686.html
 • http://www.use163.com/20191022/8199.html
 • http://www.use163.com/20191022/469870.html
 • http://www.use163.com/20191022/427644.html
 • http://www.use163.com/20191022/755249.html
 • http://www.use163.com/20191022/63858.html
 • http://www.use163.com/20191022/98459.html
 • http://www.use163.com/20191022/632612.html
 • http://www.use163.com/20191022/270408.html
 • http://www.use163.com/20191022/284698.html
 • http://www.use163.com/20191022/465590.html
 • http://www.use163.com/20191022/847696.html
 • http://www.use163.com/20191022/968.html
 • http://www.use163.com/20191022/372431.html
 • http://www.use163.com/20191022/805299.html
 • http://www.use163.com/20191022/106691.html
 • http://www.use163.com/20191022/447480.html
 • http://www.use163.com/20191022/88476.html
 • http://www.use163.com/20191022/657677.html
 • http://www.use163.com/20191022/954119.html
 • http://www.use163.com/20191022/886393.html
 • http://www.use163.com/20191022/1434.html
 • http://www.use163.com/20191022/583708.html
 • http://www.use163.com/20191022/344114.html
 • http://www.use163.com/20191022/14139.html
 • http://www.use163.com/20191022/877266.html
 • http://www.use163.com/20191022/654148.html
 • http://www.use163.com/20191022/182491.html
 • http://www.use163.com/20191022/138355.html
 • http://www.use163.com/20191022/189774.html
 • http://www.use163.com/20191022/285410.html
 • http://www.use163.com/20191022/200601.html
 • http://www.use163.com/20191022/11215.html
 • http://www.use163.com/20191022/625198.html
 • http://www.use163.com/20191022/657506.html
 • http://www.use163.com/20191022/6888.html
 • http://www.use163.com/20191022/625106.html
 • http://www.use163.com/20191022/648957.html
 • http://www.use163.com/20191022/508265.html
 • http://www.use163.com/20191022/336185.html
 • http://www.use163.com/20191022/56365.html
 • http://www.use163.com/20191022/250270.html
 • http://www.use163.com/20191022/653778.html
 • http://www.use163.com/20191022/749243.html
 • http://www.use163.com/20191022/28324.html
 • http://www.use163.com/20191022/365477.html
 • http://www.use163.com/20191022/907861.html
 • http://www.use163.com/20191022/53796.html
 • http://www.use163.com/20191022/552572.html
 • http://www.use163.com/20191022/458320.html
 • http://www.use163.com/20191022/74757.html
 • http://www.use163.com/20191022/784738.html
 • http://www.use163.com/20191022/822894.html
 • http://www.use163.com/20191022/87290.html
 • http://www.use163.com/20191022/869639.html
 • http://www.use163.com/20191022/458767.html
 • http://www.use163.com/20191022/559342.html
 • http://www.use163.com/20191022/32090.html
 • http://www.use163.com/20191022/858483.html
 • http://www.use163.com/20191022/987297.html
 • http://www.use163.com/20191022/9607.html
 • http://www.use163.com/20191022/673154.html
 • http://www.use163.com/20191022/197690.html
 • http://www.use163.com/20191022/966460.html
 • http://www.use163.com/20191022/156465.html
 • http://www.use163.com/20191022/94679.html
 • http://www.use163.com/20191022/808473.html
 • http://www.use163.com/20191022/128437.html
 • http://www.use163.com/20191022/830140.html
 • http://www.use163.com/20191022/475876.html
 • http://www.use163.com/20191022/1652.html
 • http://www.use163.com/20191022/569168.html
 • http://www.use163.com/20191022/253207.html
 • http://www.use163.com/20191022/81482.html
 • http://www.use163.com/20191022/397522.html
 • http://www.use163.com/20191022/52795.html
 • http://www.use163.com/20191022/10445.html
 • http://www.use163.com/20191022/81344.html
 • http://www.use163.com/20191022/326845.html
 • http://www.use163.com/20191022/913959.html
 • http://www.use163.com/20191022/4151.html
 • http://www.use163.com/20191022/981370.html
 • http://www.use163.com/20191022/63133.html
 • http://www.use163.com/20191022/45743.html
 • http://www.use163.com/20191022/715656.html
 • http://www.use163.com/20191022/918320.html
 • http://www.use163.com/20191022/275860.html
 • http://www.use163.com/20191022/728314.html
 • http://www.use163.com/20191022/53630.html
 • http://www.use163.com/20191022/462232.html
 • http://www.use163.com/20191022/477602.html
 • http://www.use163.com/20191022/418911.html
 • http://www.use163.com/20191022/510832.html
 • http://www.use163.com/20191022/742617.html
 • http://www.use163.com/20191022/974849.html
 • http://www.use163.com/20191022/805943.html
 • http://www.use163.com/20191022/952814.html
 • http://www.use163.com/20191022/770829.html
 • http://www.use163.com/20191022/454224.html
 • http://www.use163.com/20191022/621299.html
 • http://www.use163.com/20191022/684638.html
 • http://www.use163.com/20191022/669347.html
 • http://www.use163.com/20191022/633335.html
 • http://www.use163.com/20191022/448612.html
 • http://www.use163.com/20191022/931806.html
 • http://www.use163.com/20191022/19446.html
 • http://www.use163.com/20191022/214523.html
 • http://www.use163.com/20191022/19961.html
 • http://www.use163.com/20191022/429291.html
 • http://www.use163.com/20191022/66163.html
 • http://www.use163.com/20191022/10490.html
 • http://www.use163.com/20191022/176117.html
 • http://www.use163.com/20191022/946808.html
 • http://www.use163.com/20191022/20684.html
 • http://www.use163.com/20191022/946887.html
 • http://www.use163.com/20191022/43523.html
 • http://www.use163.com/20191022/640318.html
 • http://www.use163.com/20191022/971833.html
 • http://www.use163.com/20191022/436850.html
 • http://www.use163.com/20191022/620482.html
 • http://www.use163.com/20191022/149826.html
 • http://www.use163.com/20191022/949443.html
 • http://www.use163.com/20191022/593731.html
 • http://www.use163.com/20191022/94758.html
 • http://www.use163.com/20191022/817666.html
 • http://www.use163.com/20191022/523293.html
 • http://www.use163.com/20191022/744146.html
 • http://www.use163.com/20191022/248110.html
 • http://www.use163.com/20191022/349842.html
 • http://www.use163.com/20191022/107153.html
 • http://www.use163.com/20191022/734412.html
 • http://www.use163.com/20191022/346484.html
 • http://www.use163.com/20191022/26874.html
 • http://www.use163.com/20191022/661510.html
 • http://www.use163.com/20191022/589359.html
 • http://www.use163.com/20191022/95299.html
 • http://www.use163.com/20191022/732949.html
 • http://www.use163.com/20191022/525387.html
 • http://www.use163.com/20191022/209886.html
 • http://www.use163.com/20191022/776270.html
 • http://www.use163.com/20191022/331377.html
 • http://www.use163.com/20191022/951721.html
 • http://www.use163.com/20191022/713483.html
 • http://www.use163.com/20191022/378148.html
 • http://www.use163.com/20191022/613751.html
 • http://www.use163.com/20191022/598460.html
 • http://www.use163.com/20191022/438576.html
 • http://www.use163.com/20191022/974113.html
 • http://www.use163.com/20191022/487349.html
 • http://www.use163.com/20191022/23227.html
 • http://www.use163.com/20191022/256657.html
 • http://www.use163.com/20191022/773359.html
 • http://www.use163.com/20191022/136905.html
 • http://www.use163.com/20191022/534120.html
 • http://www.use163.com/20191022/89385.html
 • http://www.use163.com/20191022/82038.html
 • http://www.use163.com/20191022/269131.html
 • http://www.use163.com/20191022/657335.html
 • http://www.use163.com/20191022/419373.html
 • http://www.use163.com/20191022/67893.html
 • http://www.use163.com/20191022/50530.html
 • http://www.use163.com/20191022/775269.html
 • http://www.use163.com/20191022/670440.html
 • http://www.use163.com/20191022/239193.html
 • http://www.use163.com/20191022/57445.html
 • http://www.use163.com/20191022/999940.html
 • http://www.use163.com/20191022/159744.html
 • http://www.use163.com/20191022/974376.html
 • http://www.use163.com/20191022/413183.html
 • http://www.use163.com/20191022/27848.html
 • http://www.use163.com/20191022/922600.html
 • http://www.use163.com/20191022/868467.html
 • http://www.use163.com/20191022/629215.html
 • http://www.use163.com/20191022/200601.html
 • http://www.use163.com/20191022/367492.html
 • http://www.use163.com/20191022/194253.html
 • http://www.use163.com/20191022/546132.html
 • http://www.use163.com/20191022/83195.html
 • http://www.use163.com/20191022/642425.html
 • http://www.use163.com/20191022/360761.html
 • http://www.use163.com/20191022/762716.html
 • http://www.use163.com/20191022/635497.html
 • http://www.use163.com/20191022/89293.html
 • http://www.use163.com/20191022/937431.html
 • http://www.use163.com/20191022/705199.html
 • http://www.use163.com/20191022/119165.html
 • http://www.use163.com/20191022/41290.html
 • http://www.use163.com/20191022/73369.html
 • http://www.use163.com/20191022/505722.html
 • http://www.use163.com/20191022/636222.html
 • http://www.use163.com/20191022/544222.html
 • http://www.use163.com/20191022/33158.html
 • http://www.use163.com/20191022/494619.html
 • http://www.use163.com/20191022/62729.html
 • http://www.use163.com/20191022/452590.html
 • http://www.use163.com/20191022/72636.html
 • http://www.use163.com/20191022/604926.html
 • http://www.use163.com/20191022/915146.html
 • http://www.use163.com/20191022/445307.html
 • http://www.use163.com/20191022/953815.html
 • http://www.use163.com/20191022/651145.html
 • http://www.use163.com/20191022/549687.html
 • http://www.use163.com/20191022/135628.html
 • http://www.use163.com/20191022/273858.html
 • http://www.use163.com/20191022/845431.html
 • http://www.use163.com/20191022/797659.html
 • http://www.use163.com/20191022/61820.html
 • http://www.use163.com/20191022/637499.html
 • http://www.use163.com/20191022/845812.html
 • http://www.use163.com/20191022/505367.html
 • http://www.use163.com/20191022/57367.html
 • http://www.use163.com/20191022/11307.html
 • http://www.use163.com/20191022/984110.html
 • http://www.use163.com/20191022/433834.html
 • http://www.use163.com/20191022/209794.html
 • http://www.use163.com/20191022/34018.html
 • http://www.use163.com/20191022/426656.html
 • http://www.use163.com/20191022/807301.html
 • http://www.use163.com/20191022/812766.html
 • http://www.use163.com/20191022/80468.html
 • http://www.use163.com/20191022/510727.html
 • http://www.use163.com/20191022/994856.html
 • http://www.use163.com/20191022/214615.html
 • http://www.use163.com/20191022/235820.html
 • http://www.use163.com/20191022/812214.html
 • http://www.use163.com/20191022/546224.html
 • http://www.use163.com/20191022/336921.html
 • http://www.use163.com/20191022/842244.html
 • http://www.use163.com/20191022/728682.html
 • http://www.use163.com/20191022/67072.html
 • http://www.use163.com/20191022/170124.html
 • http://www.use163.com/20191022/841703.html
 • http://www.use163.com/20191022/673259.html
 • http://www.use163.com/20191022/966276.html
 • http://www.use163.com/20191022/687181.html
 • http://www.use163.com/20191022/592835.html
 • http://www.use163.com/20191022/539861.html
 • http://www.use163.com/20191022/387157.html
 • http://www.use163.com/20191022/399169.html
 • http://www.use163.com/20191022/167581.html
 • http://www.use163.com/20191022/350120.html
 • http://www.use163.com/20191022/809487.html
 • http://www.use163.com/20191022/716486.html
 • http://www.use163.com/20191022/990668.html
 • http://www.use163.com/20191022/554416.html
 • http://www.use163.com/20191022/577163.html
 • http://www.use163.com/20191022/869547.html
 • http://www.use163.com/20191022/48160.html
 • http://www.use163.com/20191022/109418.html
 • http://www.use163.com/20191022/23597.html
 • http://www.use163.com/20191022/218540.html
 • http://www.use163.com/20191022/54442.html
 • http://www.use163.com/20191022/166646.html
 • http://www.use163.com/20191022/472702.html
 • http://www.use163.com/20191022/778114.html
 • http://www.use163.com/20191022/605611.html
 • http://www.use163.com/20191022/710848.html
 • http://www.use163.com/20191022/998584.html
 • http://www.use163.com/20191022/369139.html
 • http://www.use163.com/20191022/18498.html
 • http://www.use163.com/20191022/710125.html
 • http://www.use163.com/20191022/735675.html
 • http://www.use163.com/20191022/442396.html
 • http://www.use163.com/20191022/691645.html
 • http://www.use163.com/20191022/71472.html
 • http://www.use163.com/20191022/816796.html
 • http://www.use163.com/20191022/841361.html
 • http://www.use163.com/20191022/549319.html
 • http://www.use163.com/20191022/444214.html
 • http://www.use163.com/20191022/532670.html
 • http://www.use163.com/20191022/330376.html
 • http://www.use163.com/20191022/761978.html
 • http://www.use163.com/20191022/44340.html
 • http://www.use163.com/20191022/80363.html
 • http://www.use163.com/20191022/454671.html
 • http://www.use163.com/20191022/329546.html
 • http://www.use163.com/20191022/177499.html
 • http://www.use163.com/20191022/89937.html
 • http://www.use163.com/20191022/830784.html
 • http://www.use163.com/20191022/226811.html
 • http://www.use163.com/20191022/743237.html
 • http://www.use163.com/20191022/86474.html
 • http://www.use163.com/20191022/34813.html
 • http://www.use163.com/20191022/969371.html
 • http://www.use163.com/20191022/244566.html
 • http://www.use163.com/20191022/71841.html
 • http://www.use163.com/20191022/731974.html
 • http://www.use163.com/20191022/675274.html
 • http://www.use163.com/20191022/897483.html
 • http://www.use163.com/20191022/801663.html
 • http://www.use163.com/20191022/10490.html
 • http://www.use163.com/20191022/796106.html
 • http://www.use163.com/20191022/501363.html
 • http://www.use163.com/20191022/91844.html
 • http://www.use163.com/20191022/90123.html
 • http://www.use163.com/20191022/980750.html
 • http://www.use163.com/20191022/29060.html
 • http://www.use163.com/20191022/349855.html
 • http://www.use163.com/20191022/316717.html
 • http://www.use163.com/20191022/290691.html
 • http://www.use163.com/20191022/128529.html
 • http://www.use163.com/20191022/932794.html
 • http://www.use163.com/20191022/658428.html
 • http://www.use163.com/20191022/70717.html
 • http://www.use163.com/20191022/353767.html
 • http://www.use163.com/20191022/685179.html
 • http://www.use163.com/20191022/462324.html
 • http://www.use163.com/20191022/465774.html
 • http://www.use163.com/20191022/508186.html
 • http://www.use163.com/20191022/799385.html
 • http://www.use163.com/20191022/776178.html
 • http://www.use163.com/20191022/567521.html
 • http://www.use163.com/20191022/33917.html
 • http://www.use163.com/20191022/742880.html
 • http://www.use163.com/20191022/579796.html
 • http://www.use163.com/20191022/352845.html
 • http://www.use163.com/20191022/690644.html
 • http://www.use163.com/20191022/364765.html
 • http://www.use163.com/20191022/833327.html
 • http://www.use163.com/20191022/929699.html
 • http://www.use163.com/20191022/713759.html
 • http://www.use163.com/20191022/952446.html
 • http://www.use163.com/20191022/117242.html
 • http://www.use163.com/20191022/478353.html
 • http://www.use163.com/20191022/420137.html
 • http://www.use163.com/20191022/832970.html
 • http://www.use163.com/20191022/519210.html
 • http://www.use163.com/20191022/641595.html
 • http://www.use163.com/20191022/42915.html
 • http://www.use163.com/20191022/943266.html
 • http://www.use163.com/20191022/743513.html
 • http://www.use163.com/20191022/126895.html
 • http://www.use163.com/20191022/709597.html
 • http://www.use163.com/20191022/998768.html
 • http://www.use163.com/20191022/41997.html
 • http://www.use163.com/20191022/638868.html
 • http://www.use163.com/20191022/757619.html
 • http://www.use163.com/20191022/428198.html
 • http://www.use163.com/20191022/991669.html
 • http://www.use163.com/20191022/912774.html
 • http://www.use163.com/20191022/895573.html
 • http://www.use163.com/20191022/155398.html
 • http://www.use163.com/20191022/623143.html
 • http://www.use163.com/20191022/16680.html
 • http://www.use163.com/20191022/548778.html
 • http://www.use163.com/20191022/447664.html
 • http://www.use163.com/20191022/118243.html
 • http://www.use163.com/20191022/212705.html
 • http://www.use163.com/20191022/328466.html
 • http://www.use163.com/20191022/611301.html
 • http://www.use163.com/20191022/17681.html
 • http://www.use163.com/20191022/722492.html
 • http://www.use163.com/20191022/27980.html
 • http://www.use163.com/20191022/449337.html
 • http://www.use163.com/20191022/174325.html
 • http://www.use163.com/20191022/593100.html
 • http://www.use163.com/20191022/789914.html
 • http://www.use163.com/20191022/598644.html
 • http://www.use163.com/20191022/793484.html
 • http://www.use163.com/20191022/771633.html
 • http://www.use163.com/20191022/913144.html
 • http://www.use163.com/20191022/883745.html
 • http://www.use163.com/20191022/784370.html
 • http://www.use163.com/20191022/97997.html
 • http://www.use163.com/20191022/11307.html
 • http://www.use163.com/20191022/819405.html
 • http://www.use163.com/20191022/662616.html
 • http://www.use163.com/20191022/496897.html
 • http://www.use163.com/20191022/41981.html
 • http://www.use163.com/20191022/879662.html
 • http://www.use163.com/20191022/909679.html
 • http://www.use163.com/20191022/346760.html
 • http://www.use163.com/20191022/362500.html
 • http://www.use163.com/20191022/6792.html
 • http://www.use163.com/20191022/80494.html
 • http://www.use163.com/20191022/588805.html
 • http://www.use163.com/20191022/735781.html
 • http://www.use163.com/20191022/940263.html
 • http://www.use163.com/20191022/111696.html
 • http://www.use163.com/20191022/195425.html
 • http://www.use163.com/20191022/194779.html
 • http://www.use163.com/20191022/942896.html
 • http://www.use163.com/20191022/368230.html
 • http://www.use163.com/20191022/194687.html
 • http://www.use163.com/20191022/848618.html
 • http://www.use163.com/20191022/121614.html
 • http://www.use163.com/20191022/196873.html
 • http://www.use163.com/20191022/961915.html
 • http://www.use163.com/20191022/549411.html
 • http://www.use163.com/20191022/654516.html
 • http://www.use163.com/20191022/726404.html
 • http://www.use163.com/20191022/561699.html
 • http://www.use163.com/20191022/230184.html
 • http://www.use163.com/20191022/104334.html
 • http://www.use163.com/20191022/914973.html
 • http://www.use163.com/20191022/894952.html
 • http://www.use163.com/20191022/671717.html
 • http://www.use163.com/20191022/516272.html
 • http://www.use163.com/20191022/513743.html
 • http://www.use163.com/20191022/421283.html
 • http://www.use163.com/20191022/56559.html
 • http://www.use163.com/20191022/275137.html
 • http://www.use163.com/20191022/726693.html
 • http://www.use163.com/20191022/18547.html
 • http://www.use163.com/20191022/827610.html
 • http://www.use163.com/20191022/936246.html
 • http://www.use163.com/20191022/3275.html
 • http://www.use163.com/20191022/126882.html
 • http://www.use163.com/20191022/614476.html
 • http://www.use163.com/20191022/30457.html
 • http://www.use163.com/20191022/471609.html
 • http://www.use163.com/20191022/177315.html
 • http://www.use163.com/20191022/77383.html
 • http://www.use163.com/20191022/6803.html
 • http://www.use163.com/20191022/49177.html
 • http://www.use163.com/20191022/739798.html
 • http://www.use163.com/20191022/286963.html
 • http://www.use163.com/20191022/66204.html
 • http://www.use163.com/20191022/319273.html
 • http://www.use163.com/20191022/953355.html
 • http://www.use163.com/20191022/327728.html
 • http://www.use163.com/20191022/683282.html
 • http://www.use163.com/20191022/650525.html
 • http://www.use163.com/20191022/770172.html
 • http://www.use163.com/20191022/591637.html
 • http://www.use163.com/20191022/82207.html
 • http://www.use163.com/20191022/265574.html
 • http://www.use163.com/20191022/749979.html
 • http://www.use163.com/20191022/680634.html
 • http://www.use163.com/20191022/986769.html
 • http://www.use163.com/20191022/195609.html
 • http://www.use163.com/20191022/913591.html
 • http://www.use163.com/20191022/773359.html
 • http://www.use163.com/20191022/915514.html
 • http://www.use163.com/20191022/914421.html
 • http://www.use163.com/20191022/991761.html
 • http://www.use163.com/20191022/392530.html
 • http://www.use163.com/20191022/850173.html
 • http://www.use163.com/20191022/4217.html
 • http://www.use163.com/20191022/996477.html
 • http://www.use163.com/20191022/855625.html
 • http://www.use163.com/20191022/495541.html
 • http://www.use163.com/20191022/974652.html
 • http://www.use163.com/20191022/556510.html
 • http://www.use163.com/20191022/759897.html
 • http://www.use163.com/20191022/327189.html
 • http://www.use163.com/20191022/252929.html
 • http://www.use163.com/20191022/660338.html
 • http://www.use163.com/20191022/953184.html
 • http://www.use163.com/20191022/280510.html
 • http://www.use163.com/20191022/711481.html
 • http://www.use163.com/20191022/187601.html
 • http://www.use163.com/20191022/605191.html
 • http://www.use163.com/20191022/562976.html
 • http://www.use163.com/20191022/545499.html
 • http://www.use163.com/20191022/806129.html
 • http://www.use163.com/20191022/498268.html
 • http://www.use163.com/20191022/271133.html
 • http://www.use163.com/20191022/158835.html
 • http://www.use163.com/20191022/361131.html
 • http://www.use163.com/20191022/840978.html
 • http://www.use163.com/20191022/519105.html
 • http://www.use163.com/20191022/134719.html
 • http://www.use163.com/20191022/88726.html
 • http://www.use163.com/20191022/801663.html
 • http://www.use163.com/20191022/80218.html
 • http://www.use163.com/20191022/569786.html
 • http://www.use163.com/20191022/641319.html
 • http://www.use163.com/20191022/721215.html
 • http://www.use163.com/20191022/645415.html
 • http://www.use163.com/20191022/728616.html
 • http://www.use163.com/20191022/938353.html
 • http://www.use163.com/20191022/585355.html
 • http://www.use163.com/20191022/780839.html
 • http://www.use163.com/20191022/191789.html
 • http://www.use163.com/20191022/332838.html
 • http://www.use163.com/20191022/451405.html
 • http://www.use163.com/20191022/501915.html
 • http://www.use163.com/20191022/681648.html
 • http://www.use163.com/20191022/903134.html
 • http://www.use163.com/20191022/729419.html
 • http://www.use163.com/20191022/915974.html
 • http://www.use163.com/20191022/934152.html
 • http://www.use163.com/20191022/484359.html
 • http://www.use163.com/20191022/20329.html
 • http://www.use163.com/20191022/304350.html
 • http://www.use163.com/20191022/400170.html
 • http://www.use163.com/20191022/205208.html
 • http://www.use163.com/20191022/212626.html
 • http://www.use163.com/20191022/700470.html
 • http://www.use163.com/20191022/399905.html
 • http://www.use163.com/20191022/126172.html
 • http://www.use163.com/20191022/298883.html
 • http://www.use163.com/20191022/482252.html
 • http://www.use163.com/20191022/24872.html
 • http://www.use163.com/20191022/891845.html
 • http://www.use163.com/20191022/206975.html
 • http://www.use163.com/20191022/82253.html
 • http://www.use163.com/20191022/349487.html
 • http://www.use163.com/20191022/3233.html
 • http://www.use163.com/20191022/490194.html
 • http://www.use163.com/20191022/263401.html
 • http://www.use163.com/20191022/549871.html
 • http://www.use163.com/20191022/3242.html
 • http://www.use163.com/20191022/151999.html
 • http://www.use163.com/20191022/38361.html
 • http://www.use163.com/20191022/547593.html
 • http://www.use163.com/20191022/566428.html
 • http://www.use163.com/20191022/28555.html
 • http://www.use163.com/20191022/844259.html
 • http://www.use163.com/20191022/21159.html
 • http://www.use163.com/20191022/920427.html
 • http://www.use163.com/20191022/754800.html
 • http://www.use163.com/20191022/64345.html
 • http://www.use163.com/20191022/92362.html
 • http://www.use163.com/20191022/835618.html
 • http://www.use163.com/20191022/323369.html
 • http://www.use163.com/20191022/811489.html
 • http://www.use163.com/20191022/654608.html
 • http://www.use163.com/20191022/10214.html
 • http://www.use163.com/20191022/286595.html
 • http://www.use163.com/20191022/273687.html
 • http://www.use163.com/20191022/75555.html
 • http://www.use163.com/20191022/30979.html
 • http://www.use163.com/20191022/228655.html
 • http://www.use163.com/20191022/143202.html
 • http://www.use163.com/20191022/876475.html
 • http://www.use163.com/20191022/54337.html
 • http://www.use163.com/20191022/433571.html
 • http://www.use163.com/20191022/715853.html
 • http://www.use163.com/20191022/208609.html
 • http://www.use163.com/20191022/79296.html
 • http://www.use163.com/20191022/305522.html
 • http://www.use163.com/20191022/385615.html
 • http://www.use163.com/20191022/875277.html
 • http://www.use163.com/20191022/563701.html
 • http://www.use163.com/20191022/974113.html
 • http://www.use163.com/20191022/737336.html
 • http://www.use163.com/20191022/881927.html
 • http://www.use163.com/20191022/471333.html
 • http://www.use163.com/20191022/314991.html
 • http://www.use163.com/20191022/879662.html
 • http://www.use163.com/20191022/23963.html
 • http://www.use163.com/20191022/217184.html
 • http://www.use163.com/20191022/769631.html
 • http://www.use163.com/20191022/278495.html
 • http://www.use163.com/20191022/247556.html
 • http://www.use163.com/20191022/574173.html
 • http://www.use163.com/20191022/43824.html
 • http://www.use163.com/20191022/524307.html
 • http://www.use163.com/20191022/70326.html
 • http://www.use163.com/20191022/554337.html
 • http://www.use163.com/20191022/955817.html
 • http://www.use163.com/20191022/222899.html
 • http://www.use163.com/20191022/334196.html
 • http://www.use163.com/20191022/443581.html
 • http://www.use163.com/20191022/264665.html
 • http://www.use163.com/20191022/795657.html
 • http://www.use163.com/20191022/378884.html
 • http://www.use163.com/20191022/262124.html
 • http://www.use163.com/20191022/921599.html
 • http://www.use163.com/20191022/843350.html
 • http://www.use163.com/20191022/818864.html
 • http://www.use163.com/20191022/99132.html
 • http://www.use163.com/20191022/606126.html
 • http://www.use163.com/20191022/777915.html
 • http://www.use163.com/20191022/958820.html
 • http://www.use163.com/20191022/271593.html
 • http://www.use163.com/20191022/150564.html
 • http://www.use163.com/20191022/225810.html
 • http://www.use163.com/20191022/377331.html
 • http://www.use163.com/20191022/517287.html
 • http://www.use163.com/20191022/459150.html
 • http://www.use163.com/20191022/57178.html
 • http://www.use163.com/20191022/195162.html
 • http://www.use163.com/20191022/528219.html
 • http://www.use163.com/20191022/769368.html
 • http://www.use163.com/20191022/233555.html
 • http://www.use163.com/20191022/973651.html
 • http://www.use163.com/20191022/9629.html
 • http://www.use163.com/20191022/808959.html
 • http://www.use163.com/20191022/284159.html
 • http://www.use163.com/20191022/533132.html
 • http://www.use163.com/20191022/928343.html
 • http://www.use163.com/20191022/112605.html
 • http://www.use163.com/20191022/402448.html
 • http://www.use163.com/20191022/309355.html
 • http://www.use163.com/20191022/638605.html
 • http://www.use163.com/20191022/925156.html
 • http://www.use163.com/20191022/834433.html
 • http://www.use163.com/20191022/910404.html
 • http://www.use163.com/20191022/907953.html
 • http://www.use163.com/20191022/770264.html
 • http://www.use163.com/20191022/115884.html
 • http://www.use163.com/20191022/699469.html
 • http://www.use163.com/20191022/375697.html
 • http://www.use163.com/20191022/401907.html
 • http://www.use163.com/20191022/484989.html
 • http://www.use163.com/20191022/325831.html
 • http://www.use163.com/20191022/235386.html
 • http://www.use163.com/20191022/804127.html
 • http://www.use163.com/20191022/4392.html
 • http://www.use163.com/20191022/479183.html
 • http://www.use163.com/20191022/375513.html
 • http://www.use163.com/20191022/429396.html
 • http://www.use163.com/20191022/26144.html
 • http://www.use163.com/20191022/327649.html
 • http://www.use163.com/20191022/722216.html
 • http://www.use163.com/20191022/499545.html
 • http://www.use163.com/20191022/695557.html
 • http://www.use163.com/20191022/63477.html
 • http://www.use163.com/20191022/901211.html
 • http://www.use163.com/20191022/542312.html
 • http://www.use163.com/20191022/65873.html
 • http://www.use163.com/20191022/560698.html
 • http://www.use163.com/20191022/267760.html
 • http://www.use163.com/20191022/247385.html
 • http://www.use163.com/20191022/754432.html
 • http://www.use163.com/20191022/719765.html
 • http://www.use163.com/20191022/200325.html
 • http://www.use163.com/20191022/692659.html
 • http://www.use163.com/20191022/2225.html
 • http://www.use163.com/20191022/962180.html
 • http://www.use163.com/20191022/290583.html
 • http://www.use163.com/20191022/69746.html
 • http://www.use163.com/20191022/373169.html
 • http://www.use163.com/20191022/837357.html
 • http://www.use163.com/20191022/919886.html
 • http://www.use163.com/20191022/235570.html
 • http://www.use163.com/20191022/65675.html
 • http://www.use163.com/20191022/664289.html
 • http://www.use163.com/20191022/411194.html
 • http://www.use163.com/20191022/669255.html
 • http://www.use163.com/20191022/7571.html
 • http://www.use163.com/20191022/15613.html
 • http://www.use163.com/20191022/679265.html
 • http://www.use163.com/20191022/88726.html
 • http://www.use163.com/20191022/220450.html
 • http://www.use163.com/20191022/448770.html
 • http://www.use163.com/20191022/793484.html
 • http://www.use163.com/20191022/243394.html
 • http://www.use163.com/20191022/235215.html
 • http://www.use163.com/20191022/318193.html
 • http://www.use163.com/20191022/295801.html
 • http://www.use163.com/20191022/153488.html
 • http://www.use163.com/20191022/416567.html
 • http://www.use163.com/20191022/342585.html
 • http://www.use163.com/20191022/843258.html
 • http://www.use163.com/20191022/15955.html
 • http://www.use163.com/20191022/788558.html
 • http://www.use163.com/20191022/314176.html
 • http://www.use163.com/20191022/62279.html
 • http://www.use163.com/20191022/357403.html
 • http://www.use163.com/20191022/605651.html
 • http://www.use163.com/20191022/919781.html
 • http://www.use163.com/20191022/523661.html
 • http://www.use163.com/20191022/847262.html
 • http://www.use163.com/20191022/688392.html
 • http://www.use163.com/20191022/909600.html
 • http://www.use163.com/20191022/287964.html
 • http://www.use163.com/20191022/726772.html
 • http://www.use163.com/20191022/458596.html
 • http://www.use163.com/20191022/307457.html
 • http://www.use163.com/20191022/7946.html
 • http://www.use163.com/20191022/18787.html
 • http://www.use163.com/20191022/952814.html
 • http://www.use163.com/20191022/59723.html
 • http://www.use163.com/20191022/3454.html
 • http://www.use163.com/20191022/87120.html
 • http://www.use163.com/20191022/708859.html
 • http://www.use163.com/20191022/131269.html
 • http://www.use163.com/20191022/484346.html
 • http://www.use163.com/20191022/617847.html
 • http://www.use163.com/20191022/748149.html
 • http://www.use163.com/20191022/2344.html
 • http://www.use163.com/20191022/205698.html
 • http://www.use163.com/20191022/598999.html
 • http://www.use163.com/20191022/173942.html
 • http://www.use163.com/20191022/161930.html
 • http://www.use163.com/20191022/786832.html
 • http://www.use163.com/20191022/597367.html
 • http://www.use163.com/20191022/909771.html
 • http://www.use163.com/20191022/86316.html
 • http://www.use163.com/20191022/701379.html
 • http://www.use163.com/20191022/560514.html
 • http://www.use163.com/20191022/678.html
 • http://www.use163.com/20191022/703473.html
 • http://www.use163.com/20191022/618480.html
 • http://www.use163.com/20191022/194687.html
 • http://www.use163.com/20191022/182425.html
 • http://www.use163.com/20191022/318548.html
 • http://www.use163.com/20191022/593389.html
 • http://www.use163.com/20191022/175326.html
 • http://www.use163.com/20191022/7701.html
 • http://www.use163.com/20191022/9145.html
 • http://www.use163.com/20191022/222426.html
 • http://www.use163.com/20191022/891937.html
 • http://www.use163.com/20191022/972755.html
 • http://www.use163.com/20191022/10660.html
 • http://www.use163.com/20191022/900682.html
 • http://www.use163.com/20191022/476351.html
 • http://www.use163.com/20191022/838608.html
 • http://www.use163.com/20191022/230999.html
 • http://www.use163.com/20191022/63348.html
 • http://www.use163.com/20191022/919439.html
 • http://www.use163.com/20191022/124354.html
 • http://www.use163.com/20191022/566336.html
 • http://www.use163.com/20191022/942291.html
 • http://www.use163.com/20191022/681819.html
 • http://www.use163.com/20191022/688918.html
 • http://www.use163.com/20191022/367965.html
 • http://www.use163.com/20191022/665251.html
 • http://www.use163.com/20191022/600475.html
 • http://www.use163.com/20191022/28797.html
 • http://www.use163.com/20191022/349303.html
 • http://www.use163.com/20191022/132178.html
 • http://www.use163.com/20191022/395625.html
 • http://www.use163.com/20191022/729407.html
 • http://www.use163.com/20191022/57537.html
 • http://www.use163.com/20191022/392885.html
 • http://www.use163.com/20191022/364410.html
 • http://www.use163.com/20191022/625855.html
 • http://www.use163.com/20191022/477247.html
 • http://www.use163.com/20191022/87312.html
 • http://www.use163.com/20191022/816231.html
 • http://www.use163.com/20191022/739969.html
 • http://www.use163.com/20191022/40625.html
 • http://www.use163.com/20191022/620482.html
 • http://www.use163.com/20191022/485991.html
 • http://www.use163.com/20191022/826872.html
 • http://www.use163.com/20191022/20960.html
 • http://www.use163.com/20191022/98118.html
 • http://www.use163.com/20191022/641779.html
 • http://www.use163.com/20191022/414552.html
 • http://www.use163.com/20191022/389895.html
 • http://www.use163.com/20191022/64820.html
 • http://www.use163.com/20191022/905675.html
 • http://www.use163.com/20191022/296881.html
 • http://www.use163.com/20191022/666449.html
 • http://www.use163.com/20191022/3467.html
 • http://www.use163.com/20191022/316533.html
 • http://www.use163.com/20191022/817346.html
 • http://www.use163.com/20191022/807169.html
 • http://www.use163.com/20191022/145125.html
 • http://www.use163.com/20191022/495554.html
 • http://www.use163.com/20191022/776914.html
 • http://www.use163.com/20191022/48370.html
 • http://www.use163.com/20191022/990852.html
 • http://www.use163.com/20191022/866478.html
 • http://www.use163.com/20191022/94613.html
 • http://www.use163.com/20191022/646810.html
 • http://www.use163.com/20191022/878582.html
 • http://www.use163.com/20191022/336316.html
 • http://www.use163.com/20191022/773556.html
 • http://www.use163.com/20191022/110445.html
 • http://www.use163.com/20191022/827426.html
 • http://www.use163.com/20191022/177604.html
 • http://www.use163.com/20191022/41166.html
 • http://www.use163.com/20191022/671191.html
 • http://www.use163.com/20191022/2942.html
 • http://www.use163.com/20191022/917253.html
 • http://www.use163.com/20191022/831259.html
 • http://www.use163.com/20191022/732699.html
 • http://www.use163.com/20191022/18472.html
 • http://www.use163.com/20191022/3496.html
 • http://www.use163.com/20191022/749451.html
 • http://www.use163.com/20191022/593954.html
 • http://www.use163.com/20191022/75591.html
 • http://www.use163.com/20191022/387301.html
 • http://www.use163.com/20191022/15328.html
 • http://www.use163.com/20191022/553980.html
 • http://www.use163.com/20191022/613580.html
 • http://www.use163.com/20191022/993671.html
 • http://www.use163.com/20191022/731882.html
 • http://www.use163.com/20191022/973953.html
 • http://www.use163.com/20191022/975666.html
 • http://www.use163.com/20191022/382401.html
 • http://www.use163.com/20191022/202629.html
 • http://www.use163.com/20191022/227930.html
 • http://www.use163.com/20191022/313543.html
 • http://www.use163.com/20191022/292101.html
 • http://www.use163.com/20191022/562792.html
 • http://www.use163.com/20191022/133902.html
 • http://www.use163.com/20191022/688366.html
 • http://www.use163.com/20191022/351318.html
 • http://www.use163.com/20191022/817771.html
 • http://www.use163.com/20191022/70668.html
 • http://www.use163.com/20191022/269591.html
 • http://www.use163.com/20191022/626685.html
 • http://www.use163.com/20191022/226180.html
 • http://www.use163.com/20191022/244290.html
 • http://www.use163.com/20191022/692922.html
 • http://www.use163.com/20191022/665435.html
 • http://www.use163.com/20191022/322184.html
 • http://www.use163.com/20191022/129267.html
 • http://www.use163.com/20191022/20684.html
 • http://www.use163.com/20191022/810948.html
 • http://www.use163.com/20191022/623485.html
 • http://www.use163.com/20191022/66743.html
 • http://www.use163.com/20191022/22271.html
 • http://www.use163.com/20191022/367781.html
 • http://www.use163.com/20191022/180594.html
 • http://www.use163.com/20191022/743342.html
 • http://www.use163.com/20191022/146823.html
 • http://www.use163.com/20191022/1030.html
 • http://www.use163.com/20191022/443121.html
 • http://www.use163.com/20191022/14599.html
 • http://www.use163.com/20191022/768275.html
 • http://www.use163.com/20191022/155109.html
 • http://www.use163.com/20191022/66782.html
 • http://www.use163.com/20191022/810803.html
 • http://www.use163.com/20191022/709755.html
 • http://www.use163.com/20191022/291560.html
 • http://www.use163.com/20191022/742985.html
 • http://www.use163.com/20191022/692342.html
 • http://www.use163.com/20191022/45277.html
 • http://www.use163.com/20191022/755564.html
 • http://www.use163.com/20191022/329480.html
 • http://www.use163.com/20191022/482541.html
 • http://www.use163.com/20191022/638973.html
 • http://www.use163.com/20191022/860840.html
 • http://www.use163.com/20191022/222360.html
 • http://www.use163.com/20191022/903410.html
 • http://www.use163.com/20191022/399734.html
 • 010-84476011

  環球醫學資訊                                                                                        

  熱門分類:臨床用藥視頻政策法規 臨床指南 會議信息
  科室分類:心血管 腫瘤 糖尿病神經 感染呼吸

  最新文章

  中年女性右側胸痛半小時 血小板計數增高表明…

  分享:

  中年女性右側胸痛半小時 血小板計數增高表明…

  42歲白人女性,右側胸部疼痛約30分鐘。胸部X線檢查示異常、CT檢查示肺不張和肺栓塞。血小板計數(PLT)增高、活化蛋白C抵抗(APCR)試驗異常、凝血因子ⅤLeiden(FⅤLeiden)突變基因雜合子,凝血酶原20210基因突變(FⅡG20210A)雜合子。肺栓塞的原因最可能是.........

  眼傷女孩求醫現金不夠 醫生的做法太贊了!

  分享:

  眼傷女孩求醫現金不夠 醫生的做法太贊了!

  受傷就醫但錢不夠,醫生怎么做?甘肅省第二人民醫院眼科主任醫師薛尚才的選擇贏得一致點贊。 回想起當時受傷的場景,23歲的小宋仍心有余悸。7月4日凌晨1時許,她在工地上加班干活時,掉落的鋼材砸傷了她的右眼眶,可當時她并未在意。第二天她到當地醫院檢查,發現右...

  女嬰輸錯藥2天 醫院賠不到1萬少不少?

  分享:

  女嬰輸錯藥2天 醫院賠不到1萬少不少?

  7月4日凌晨,雅安市人民醫院對外發布公告,就前期一女嬰被錯輸藥物情況進行說明:由于院方工作人員失誤,將原本開具的還原型谷胱甘肽等藥物用于進行患兒治療誤輸注為乙酰谷酰胺,目前該患兒已轉上級醫院進行相關檢查治療,雅安市人民醫院已責令相關責任人停崗停職,...

  拔完牙殘留牙根 患者微信討說法卻被醫生拉黑

  分享:

  拔完牙殘留牙根 患者微信討說法卻被醫生拉黑

  牙疼要命,痛楚難眠盼曉明。最近,羅女士被一顆蛀牙攪得寢食難安,于是去找醫生拔牙,誰知拔牙之后還是牙疼,還和醫生之間發生小摩擦。這到底是怎么回事? 羅女士介紹,自己口腔左下位置有一顆蛀牙,牙冠已經掉落,牙槽里只剩下壞死的牙根。7月的一天下午,她到某醫...

  山東一女子流產后陷入重度昏迷 家屬質疑醫院處置不當

  分享:

  山東一女子流產后陷入重度昏迷 家屬質疑醫院處置不當

  流產手術,通常認為屬于非常安全的小手術。然而,劉先生的妻子流產手術后,陷入了重度昏迷,已在在重癥監護室三周,無任何好轉跡象。劉先生始終不明白,也想問問醫院,這到底是為什么? 一次流產后 竟陷入深度昏迷 劉先生41歲的妻子隋翠萍意外懷孕,6月12號前往齊...

  同仁猝死醫生王輝被追授“北京青年五四獎章” 心中充滿愛剎那即永恒

  分享:

  同仁猝死醫生王輝被追授“北京青年五四獎章” 心中…

  近日,北京同仁醫院眼科主治醫師王輝的故事,讓人既溫暖又傷感。傷感的是,年僅32歲,在人生最好的年華,離開了人世;溫暖的是,死后捐出角膜,給世界最后一次關愛。 為了表彰王輝的先進事跡,共青團北京市委員會、北京市人力資源和社會保障局決定,追授王輝同志北...

  醫生席地而睡照走紅 給疲憊的醫生一張按摩椅吧

  分享:

  醫生席地而睡照走紅 給疲憊的醫生一張按摩椅吧

  最近,一張睡照刷爆微信朋友圈,但這張照片不是俊男美女,而是凌晨3點一位醫生仰臥在手術室門外硬邦邦且冰涼的地板上小憩,身下僅鋪一層薄薄的棉布,讓人心疼和心酸。 nbsp; 疲憊至極 醫生手術間隙躺在地下短暫休憩 原來,照片上的醫生是河南省漯河市第二人民醫院...

  一大型研究@大家把扔掉的麩皮撿回來 可降低肝癌風險

  分享:

  一大型研究@大家把扔掉的麩皮撿回來 可降低肝癌風險

  原發性肝癌是全球第六大最常見癌癥,也是癌癥死亡的第二大原因。多攝入全谷和膳食纖維與胰島素抵抗、高胰島素血癥和炎癥風險降低相關,這些因素又都是肝細胞癌(HCC)的罪魁。2019年2月,中國、美國和新加坡學者發表在《JAMA Oncol》的一項研究,在美國成人中調查了...

  基于患者特征可為房顫患者個性化選擇達比加群劑量

  分享:

  基于患者特征可為房顫患者個性化選擇達比加群劑量

  相比于低劑量達比加群,高劑量可更有效降低房顫患者的缺血性卒中風險,但代價是胃腸出血風險增加。2019年6月,發表在《Circulation》的一項研究旨在探索,如何根據患者的特點個性化選擇最佳劑量。 背景:研究者旨在評估達比加群對房顫患者的絕對獲益和傷害,并為每...

  敏感性EGFR突變晚期肺腺癌:埃克替尼聯合化療能改善PFS

  分享:

  敏感性EGFR突變晚期肺腺癌:埃克替尼聯合化療能改善…

  表皮生長因子受體酪氨酸激酶抑制劑(EGFR-TKIs)是目前有敏感性表皮生長因子受體(EGFR)突變的晚期肺腺癌的一線治療。2019年7月,發表在《Lung Cancer》的一項研究顯示,埃克替尼聯合化療作為一線療法,能顯著改善這些患者的PFS。 目的:探討埃克替尼聯合化療作為...

  首頁上一頁1234567下一頁尾頁共283篇文章/共29頁

  現在注冊

  聯系我們

  最新會議

   [err:標簽'新首頁會議列表標簽'查詢數據庫時出現異常。有關錯誤的完整說明,請到后臺日志管理中查看“異常記錄”]

  Copyright www.use163.com All Rights Reserved 環球醫學資訊      未經授權請勿轉載!
  網絡實名:環球醫學:京ICP備08004413號-2   
  關于我們| 我們的服務|版權及責任聲明|聯系我們
  互聯網藥品信息服務資格證書(京)-經營性-2017-0027 互聯網醫療保健信息服務復核同意書 京衛計網審[2015]第0344號

  京公網安備 11010102002489號

  娱乐资讯播报